USKRS – MATERIJALI ZA VJERONAUK

USKRS – materijali za vjeronauk
i opću kulturu

USKRSNUO JE – animirani film 25 minuta

Isusovo uskrsnuće – animirani film (5 minuta)

Uskrsnuo je – video spot franjevačkih novaka

Isusovo uskrsnuće – e-book

Model Gospodinova groba od zemlje, kamenja, pšenice…

Uskrsna jaja – dekoracija

PRIČE, RAZMIŠLJANJA, ZANIMLJIVOSTI ON-LINE VJEŽBE ZA VJERONAUK
PPS PREZENTACIJE

 OSMOSMJERKE

 LABIRINTI

SPAJANJE TOČAKA

KVIZOVI NA TEMU USKRSA

Ostani s nama – mp3 Zagrebački mališani I mp3 Betlehem

Kraljice neba – mp3 (nekoliko izvedbi)

Sveta mjesta Jeruzalema – virtualna šetnja

Prazan grob – jednostavan model

Isusova smrt i uskrsnuće – vježba za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole

Uskrsna jaja – rad s Novim zavjetom

Uskrs – slikovna tombola za prvi razred osnovne škole

Uskrs – tombola sa 13 pojmova za četvrti razred

Sudoku Uskrs –  nekoliko vježbi za vjeronauk

Isusovo uskrsnuće – radni listić za djecu s poteškoćama

Nastavi niz – za djecu s poteškoćama

Uskrsli Isus blaguje s učenicima – vježba pažnje, pronađi greške na crtežu

Uskrs najveći blagdanradni list za prvi razred osnovne škole

Uskrs – radni listić za djecu s poteškoćama

Uskrs – radni list za drugi razred osnovne škole

Nije ovdje – uskrsnu kako je rekaoradni list

Kako je daleko Emaus – radni list za vjeronauk u trećem razredu

Svjedočiti pobjedu uskrslog Krista – radni list za četvrti razred osnovne škole

Svjedočiti pobjedu uskrslog Krista – digitalni radni list

Svjedočiti pobjedu uskrslog Krista 1 – radni list za četvrti razred osnovne škole

Isus je uskrsnuo i zauvijek je s nama – radni list za učenike nižih razreda OŠ

Uskrs radni list za 2.razred (prema Mak-u 1998.)

Isusovo ukazanje na putu u Emaus slikopriča – radni list

Please wait...