SPAJANJE TOČAKA – VJEŽBE ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME

SPAJANJE TOČAKA – TOČKALICE
(vježbe pažnje i strpljenja za vjeronauk i slobodno vrijeme)

Dani kruha i zahvalanosti

JABUKA – jednostavna točkalica za djecu s posebnim potrebama

VELIKI TJEDAN

CVJETNICA

ISUS U GETSEMANSKOM VRTU – bojanka točkalica

JAJE S PILETOM

ŽENE NA ISUSOVU GROBU – USKRS       /        ŽENE NA ISUSOVU GROBU – USKRS (A4)

PILE – uskrsna točkalica     /    PILE – uskrsna točkalica (A4)

ISUS NOSI SVOJ KRIŽ – Veliki petak, križni put

ISUSOVO RASPEĆE – Veliki petak

ISUS NOSI SVOJ KRIŽ

KRIŽ – USKRS

KRŠĆANSTVO – CRKVA

RUKE SKLOPLJENE NA MOLITVU

SVIJEĆA – ULJANICA

BROD – KRIŽARSKI RATOVI

CRKVA

GOLUBICA S GRANČICOM MASLINE

GOLUB – SIMBOL DUHA SVETOGA

RIBA SIMBOL KRŠĆANSTVA

BIBLIJA I KRIŽ

EUHARISTIJA

BOŽIĆ

OVCA vel. A5

OVCA vel. A4

ZVIJEZDA REPATICA – ANĐELI

BOR – BOŽIĆNO DRVCE

BOŽIĆNI ANĐEO

STARI ZAVJET

ZEMALJSKI RAJ

NOINA ARKA

NOINA ARKA ŽIVOTINJE

ABRAHAM I SARA

JAKOVLJEV SAN

JAKOV I JOSIP

JOSIP U NOVOJ ODJEĆI

JOSIP I NJEGOVA BRAĆA

FARAONOVI SNOVI

BOG POZIVA SAMUELA

SAMSON RUŠI HRAMSKE STUPOVE

DAVID SVIRA HARFU

DAVID I GOLIJAT

IZRAELCI PRED ZIDINAMA JERIHONA

NOVI ZAVJET

ISUS I SAMARIJANKA

UMNAŽANJE KRUHA

SIJAČ – ISUSOVA PRISPODOBA

ISUSOVA PRISPODOBA O SIJAČU

JEDAN ČOVJEK SILAZIO IZ JERUZALEMA U JERIHON…

POČETAK PRISPODOBE O MILOSRDNOM SAMARIJANCU

ČOVJEK NEKI UPAO MEĐU RAZBOJNIKE…

PAVAO U ZATVORU

Please wait...