VJERONAUK – NASTAVNI MATERIJALI ZA OSNOVNU ŠKOLU

Na ovoj stranici možete pronaći nastavne materijale za vjeronauk u osnovnoj školi. Razne priče, prezentacije, animirane filmove, radne listove, osmosmjerke, sudoku za vjeronauk, vježbe pogodi tko sam, vjeronaučne asocijacije…
Mogu se slobodno upotrebljavati u nastavi katoličkog vjeronauka.

ANKETNI LIST ZA VJERONAUK za učenike prvih razreda osnovne škole

VAŽNE OBAVIJESTI UZ ANKETNI LIST

UPUTE O NAČINU PRAĆENJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI VJERONAUKA


VJERONAUK – NASTAVNI MATERIJALI ZA OSNOVNU ŠKOLUMaterijali za Katolički vjeronauk:

PRVI RAZRED 

           prezentacije za prvi razred

          priče za vjeronauk u prvom razredu

DRUGI RAZRED

Prezentacije za drugi razred
Radni listovi

TREĆI RAZRED

             prezentacije za vjeronauk u 3. razredu

             radni listovi za vjeronauk u 3. razredu

ČETVRTI RAZRED

PETI RAZRED

      Radni listovi za peti razred

      Asocijacije peti razred

      Kutić za djecu s posebnim potrebama u 5. razredu

ŠESTI RAZRED

      Radni listovi za vjeronauk u šestom razredu

      Asocijacije za vjeronauk u šestom razredu

SEDMI RAZRED

      Priče za vjeronauk u sedmom razredu

      Prezentacije za vjeronauk u sedmom razredu

OSMI RAZRED

      Priče za vjeronauku osmom razredu

      Radni listovi za osmi razred

      Osmosmjerke za vjeronauk u osmom razredu

Please wait...