Vjeronauk – materijali za drugi razred osnovne škole

PREZENTACIJE        RADNI LISTOVI

DIGITALNE VJEŽBE ZA VJERONAUK U DRUGOM RAZREDU

KUTIĆ ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA

Uvodni sat

  SVI SVETI I DUŠNI DAN (izborna tema)

  Doviđenja gospodine Tas – prigodna priča Bruna Ferrera

  Svetci – radni list za ispis

  Svi sveti – za učenike s poteškoćama

  Sveti – mala slikovna osmosmjerka sa 10 pojmova za ispis

  Sveti – mala osmosmjerka sa 10 pojmova (isti pojmovi kao i u slikovnoj osmosmjerci)

  Raj nebeski  prigodna osmosmjerka za niže razrede osnovne škole

  Svi sveti osmosmjerka sa 17 imena kršćanskih svetaca za ispis

  Svetac osmosmjerka sa 14 imena kršćanskih svetaca za ispis