Prazan grob – jednostavan model za vjeronauk

Jednostavan model praznog groba na Kalvariji koristan za školski vjeronauk i župnu katehezu.