Došašće i Božić – kutić za učenike s poteškoćama u učenju

DOŠAŠĆE I BOŽIĆ

DOŠAŠĆE

Došašće – vježba nastavi niz

Došašće – radni list za učenike s poteškoćama u učenju u prvom razredu

Sveci došašća – nastavi niz vježba za učenike s poteškoćama u učenju na temu sveci došašća.

SVETA BARBARA I SVETA LUCIJA

Sveta Barbara – jednostavna puzzla

Sveta Lucija – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

SVETI NIKOLA

Sveti Nikola – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Radni list za vjeronauk u trećem razredu za učenike s poteškoćama u učenju. Bojenje riječi, rješavanje križaljke, nadopunjavanje kratkih rečenica, imenovanje slika.

Sveti Nikolapovezivanje slika različitim linijama za učenike s posebnim potrebama

Sveti Nikola – povezivanje slika za učenike s posebnim potrebama

Sveti Nikola – labirint u obliku čizmice za učenike s poteškoćama u razvoju

Sveti Nikola – jednostavna puzzla

Sveti Nikola – radni list za vjeronauk u drugom razredu

Sveti Nikola – radni list za vjeronauk u drugom razredu

ISUSOVO ROĐENJE

Božić – jednostavan memory od 3 para slika

Božić – jednostavna on-line vježba spajanja parova

Božić – Isusov rođendan – flipcard

Isusovo rođenje – prilagođeno za učenike s poteškoćama u razvoju

Božić – povezivanje slika

Božić 1 – povezivanje slika

Ponavljanje – Božić – radni list 2. razred (složi sliko-priču)

Isus Spasitelj svijeta – radni list za učenike s poteškoćama u učenju u 2. razredu osnovne škole

Pastiri su se poklonili Isusu – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Isus se rodio u štalici – radni list

Sveta obitelj – radni list

Sveta obitelj 1 – radni list

Isusovo rođenje – radni list za treći razred

BOGOJAVLJENJE

Božić – Bogojavljenja – osmosmjerka prilagođena učenicima s posebnim potrebama

Božić – Bogojavljenje – osmosmjerka s prigodnim pitanjima (prilagođeno učenicima s posebnim potrebama)

Tri mudraca – radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama

Radni list za učenike s poteškoćama u učenju na temu Tri mudraca. Zadatci: pročitaj jednostavnu slikopriču, spoji parove, prepiši riječi, izbaci uljeza.

Bogojavljenje – radni list za učenike s poteškoćama u učenju u trećem razredu osnovne škole

Please wait...