LABIRINTI ZA VJERONAUK, OPUŠTANJE I SLOBODNO VRIJEME

MILOSRĐE 

PRISPODOBA O DOBROM OCU

NEKI ČOVJEK SILAZIO IZ JERUZALEMA U JERIHON…

VJERONAUK

DJECA IDU U CRKVU I ŠKOLU

VJERA + NAUK – labirint za prvi razred osnovne škole 

DJEVICA MARIJA

CVIJEĆE ZA MARIJU – labirint u obliku cvijeta

MARIJA NAŠA NEBESKA MAJKA

MARIJA

DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI

ŽITO I MLIN – labirint Dani kruha i zahvalnosti 

ŽITO I PEKAR – labirint Dani kruha i zahvalnosti

ŽIR U ŠUMI – labirint Dani kruha i zahvalnosti

PTICA I STRAŠILO – labirint Dani kruha i zahvalnosti

SJEME I JABUKA – labirint Dani kruha i zahvalnosti

OD ŽITA DO MLINA

STARI ZAVJET

BOG JE STVORIO ŽIVOTINJE A5 – labirint za djecu vrtićke dobi

BOG JE STVORIO ŽIVOTINJE A4 – labirint za djecu vrtićke dobi

ISTOČNI GRIJEH

Noa

ŽIVOTINJE I ARKA – 8 putova do Arke

ARKA I ŽIVOTINJE

GOLUBICA I NOA       /      GOLUBICA I NOA (velika slika)

NOINA ARKA

ARKA PLUTA NA ARARAT

GOLUBICA LETI PREMA MASLINI – NOA

Abraham

ABRAHAM ODLAZI U OBEĆANU ZEMLJU

ABRAHAM I LOT SE DIJELE 

LOT BJEŽI IZ SODOME

Jakov i njegovi sinovi

JAKOVLJEV SAN

JOSIP EGIPATSKI

JOSIP PRODAN U EGIPAT

TRGOVCI VODE JOSIPA U EGIPAT

BENJAMIN – labirint u obliku vreće

Jona

JONA I VELIKA RIBA – labirit u obliku kita

JONA I VELIKA RIBA

 Mojsije

MOJSIJE PUT IZ EGIPTA U OBEĆANU ZEMLJU – labirint

MALENI MOJSIJE U RIJECI NIL

ŽABA – DESET ZALA

UHODE U JERIHONU TRAŽE RAHABINU KUĆU

NOVI ZAVJET

ISUS POZIVA APOSTOLE – labirint za vjeronauk u drugom razredu 

ISUS POZIVA PETRA I ANDRIJU

JAKOV I IVAN RIBARI

APOSTOLI RIBARI

UZAŠAŠĆE ISUSOVO

DOBRI PASTIR – dođi do dobrog pastira

DOBRI PASTIRpronađi put od ovce do pastira

ČUDESNI RIBOLOV – ISUSOVA ČUDA

ISUS JE IZLIJEČIO BARTIMEJA        /           SLIJEPI BARTIMEJ

SVETI PETAR I PIJETAO

SVETI PAVAO I KONJ               /             PAVAO NA PUTU U DAMASK

PRISPODOBA O SIJAČU

SIJAČ

ISUS I ZAKEJ

JA SAM S VAMA 100-i labirint za vjeronauk na našim stranicama

IZGUBLJENA OVCA

ISUS I SAMARIJANAKA        /         SAMARIJANKA DOLAZI K ISUSU

IZGUBLJENA OVCA

DJECA DOLAZE K ISUSU

DJEČAK S 5 KRUHOVA IDE K ISUSU

NEKI ČOVJEK SILAZIO IZ JERUZALEMA U JERIHON…

ISUS NA GALILEJSKOM JEZERU

SVECI

SVETI PETAR I PAVAOlabirint obogaćen riječima

OBITELJ IDE PREMA KATEDRALI SVETOG DUJMA    /       SVETI DUJAM BISKUP I MUČENIK

SVETI JURAJ

SVETI MARKO EVANĐELIST       /         SIMBOLI SVETOGA MARKA

SVETI ILIJA I GAVRAN

SVETI VALENTIN – srce

SVETI LUKA EVANĐELIST       /       SVETI LUKA EVANĐELIST vel. A5

SVETI MIHOVIL

SVETI FRANJO ASIŠKI

SUNCE I MJESEČE BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODAu obliku sunca

SVETI SAKRAMENTI

SAKRAMENAT SVETOGA KRŠTENJA

DJECA IDU PREMA PRIČESTI 

DJEVOJČICA I KALEŽ

DJEČAK IDE NA PRIČEST

SNAGA DUHA SVETOGA

POKORNIK PREKO ISPOVIJEDI DOLAZI K BOGU

BIBLIJA JE SVETA KNJIGA

ŠTIT – KRIŽAR DOLAZI DO ISUSA     /      KRIŽAR

PLAMEN SIMBOL DUHA SVETOGA

CRKVA (labirint u obliku crkve)

RIBA SIMBOL KRŠĆANSTVA     /        RIBA      /    RIBA – SIMBOL KRŠĆANSTVA

ANĐELE ČUVARU

CRKVA  –  labirint sa kršćanskim pozdravom

KNJIGA I DJEČAK

ŠKRINJA S BLAGOM

MOJ PRIJATELJ MOJE BLAGO

DJECA I CRKVA

DJEČAK I BOG OTAC

ISUS JEDINI KRALJ

PROROK

DOŠAŠĆE I BOŽIĆ

SVETI NIKOLA

SVETI NIKOLA – labirint za vjeronauk u obliku čizmice   /    Čizmica sv. Nikole A4

ČIZMICA SV. NIKOLE

SVETI NIKOLA

SVETA LUCIJA

MARIJA I ELIZABETA

DJECA U DOŠAŠĆU IDU U CRKVU – labirint

PASTIRI IDU DO ISUSA U BETLEHEMU    /    PASTIRI IDU DO ISUSA U BETLEHEM A4

PUT U BETLEHEM      /      PUT U BETLEHEM A4

MARIJA NA PUTU U BETLEHEM

BOŽIĆNO DRVCE

TRI SVETA KRALJA

KRALJ I DEVA

DAROVI TROJICE KRALJEVA

ČETVRTI KRALJ

USKRS

PILE SIMBOL USKRSA – labirint

ISUSOVO USKRSNUĆE  –  labirint za vjerski odgoj u vrtiću

JANJE – SIMBOL USKRSA – labirint u obliku janjeta

PETAR I UČENICI IZ EMAUSA IDU K JAGANJCU BOŽJEM 

UČENICI NA PUTU U EMAUS

JAJE – SIMBOL USKRSA

VELIKI TJEDAN

CVJETNICA

ULAZAK U JERUZALEMCvjetnica

ULAZAK U JERUZALEM – Cvjetnica male slike

GOSPODINOV GROB NA KALVARIJI

JUDINI SREBRENJACI

U KRIŽU JE SPAS labirint u obliku križa

Please wait...