Uspjeh neuspjeh – pps

Neuspjeh ne znači da nas je Bog napustio,
znači da Bog ima bolju ideju.