* Nastavi niz – vježba za vjeronauk u trećem razredu za učenike s poteškoćama u učenju
* Nastavi niz 1 – vježba za vjeronauk u trećem razredu za učenike s poteškoćama u učenju

Ponavljanje vjeronauk – ponavljanje vjeronaučnog gradiva drugog razreda za učenike trećih razreda osnovne škole.
Zadatci: spoji osobu i sliku; imenuj osobe na slici, dovrši rečenicu.


Isus je izliječio Bartimeja – radni list sa sliko-pričom

Bog je tajanstven – radni list sa sliko-pričom, križaljkom, spajanjem parova

Dani kruha i zahvalnosti – radni list za vjeronauk 

Sveti Luka evanđelist – radni list za vjeronauk 

Svi sveti – radni list 

Sveti Nikola – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Isusovo rođenje – radni list za vjeronauk

Bogojavljenje – radni list za učenike s poteškoćama u učenju u trećem razredu osnovne škole

Ponavljanje gradiva trećeg razreda – radni materijal iz vjeronauka za ponavljanje gradiva trećeg razreda
Zadatci: pročitati tekst napisan u dvije boje radi preglednosti, riješiti križalju, nadopuniti kratke rečenice, pravilno napisati riječi.