Priča o istini

Priča koja pripada svim narodima:

Neki mladić krenuo je u svijet tražiti Istinu. Tražio je preko sedam mora i preko sedam gora.
Pitao je sunce, pitao je mjesec, pitao je vjetrove. Troje je cipele izgazio i napokon je našao.

Istina je bila stara i ružna.

Mladić je ostao s njom tri godine. Ona ga je naučila mnogim stvarima. Došlo je vrijeme rastanka.
Na rastanku, Istina ga je upitala:

– Hoćeš li učiniti nešto za mene?

– Hoću – obećao je mladić.

– Kad se vratiš među ljude i kad te pitaju o meni, reci im da sam mlada i lijepa.


Priča o istini – pps

Kratka poučna priča za vjeronauk. Razmišljanje o istini i istinoljubivosti.
Neki mladić krenuo je u svijet tražiti Istinu. Tražio je preko sedam mora i preko sedam gora.

Please wait...