PLAČ PRIRODE – pomalo pesimistična priča

Pred praznim pričama pobjegoh proljetos prema planinama.
Polako prolazim poznatim putovima pogledom prebirući pejzaže – predivne.

Pogledah pomnije: padine prekrivene piramidama predmeta prekomjerne potrošnje.
Papiri pobacani posvuda. Potokom pluta polomljeno posuđe.

Pahuljasta paučina pred pećinom – potrgana. Pognute povijuše poluosušene,
proljetnice prekomjerno pobolijevaju. Prvi proljetni pupoljci proviruju posred plastičnih predmeta.

Poneka plava perunika probija pored prevrnutih prometala, perilica, paketa pelena, pepeljara, pašteta, poderanih prekrivača…

Pčele polijeću prema pogodnijim podnebljima.

Poslije podne ptičji pjev prekida paljenje pile. Piljevina polako prekriva paprat.
Pored panjeva prolazi planinar, po ponašanju pretpostavaljam pasionirani prirodoslovac.

Ponovno promatram prirodu promišljajući: priroda poji, prehranjuje, pruža počinak;
prirodu predodređenu potomcima primismo preko predaka.
Premda primjećujemo promjene prouzrokovane parazitskim ponašanjem,
premalo pomažemo pogođenim područjima.

Pisani podaci pokazuju povećanje prirodnih poremećaja: prekomjerne poplave, pijavice, potrese…
Padine pustoše požari, pustopoljine pate preopterećene pokusima, polja puna pesticida, prijevoji prorovani – priroda posvuda pati.

Planina potišteno progovara, pripovijeda prilično pesimističnu priču. Protrnuh poslušavši pomnije. Priroda potiho plače. Plačući pripovijeda probleme planinskih područja, proširivanje pješčanih pustinja, problem pregrijavanja planete.

Prastanovnici poručuju: priroda propada; postupajmo pažljivije prema pticama, potocima,  planinama, ponornicama, plavetnilu… prema planetu.

Parlamentarci puno pričaju. Prirodoslovci ponešto pomognu protestnim povorkama, projektima prirodne proizvodnje, projektima pročišćavanja, pošumljavanja…

Propast priječi prst Providnosti pa pauk ponovno plete potrganu paučinu, ptice pjevice pjevaju po proplancima, potočnice plijene pažnju prolaznika…

Plavi planet putuje, premoren, poznatom putanjom.

sastavila Sanja Sinovčić


Plač prirode – priča prepričana početnim p

Pred praznim pričama pobjegoh proljetos prema planinama. Polako prelazim poznatim putovima pogledom prebirući pejzaže predivne. Pogledah pomnije: padine prekrivene predmetima prekomjerne potrošnje, papiri pobacani posvuda…
Lijepa misaona prezentacija o ekološkim problemima.
Sve riječi u prezentaciji započinju slovom p.

Please wait...