Kutić za vjeronauk – učenici s poteškoćama u učenju 5. razred

Ponavljanje gradiva četvrtog razreda – on-line kviz sa 23 pitanja i verzija za ispis

Majka Terezija – radni list

Religija – radni list

Religija – nastavi niz

Biblija – radni list

Praoci – radni list

Abraham – radni list

Jakov Ezav Josip – radni list

Izraelski kraljevi – radni listovi (7 stranica)

Sudci i kraljevi – interaktivne vježbe (kviz, memory, anagram, nadopunjavanje riječi, osmosmjerka)

Isusov život – radni list

Isus Kralj – radni list

Izak sinovi – radni list

Isus apostoli – radni list

Isusovi suvremenici – interaktivne vježbe za učenike s poteškoćama: osmosmjerka, točno-netočno, kartice sa slikama, križaljka, memory

Ljudi koji su poznavali Isusa – radni list 

Pavao – Savao – izradi slikovnicu

Sv. Nikola Tavelić – radni list

Please wait...