Sveti Pavao apostol – materijali za vjeronauk

Sveti Pavao apostol – čovjek bez kojega bi svijet bio drugačiji
materijali za vjeronauk i opću kulturu

Savao iz Tarza – animirani film (25 minuta)
Obraćenje sv. Pavla, Bog Pavla izbavlja iz zatvora…

Interaktivne vježbe na temu sv. Petar i Pavao

Savao – Pavao

Pavlove razglednice – pps

Početak djelovanja svetoga Pavla prikazan na način
razumljiv djeci.
Posebno korisno u petom razredu.

Sveti Pavao – radni list

Sveti Pavao – osmosmjerka sa 44 pojma o svetom Pavlu
Apostol Pavao – osmosmjerka 27 pojmova o sv. Pavlu apostolu

Apostol naroda – osmosmjerka 19 pojmova o sv. Pavlu apostolu

Pavao u košari

Pavao u pokretnoj košari

Model za izradu košare sv. Pavla od kutije za jaja.

Korisno za vjeronauk u petom razredu; korelacija s likovnom kulturom.

Sveti Pavao i konj – labirint

Pavao na putu u Damask – labirint

Sveti Petar i Pavao – labirint obogaćen riječima

Pavao u zatvoru – spajanje točaka

Please wait...