Sveti Pavao apostol – materijali za vjeronauk

Sveti Pavao apostol – čovjek bez kojega bi svijet bio drugačiji
materijali za vjeronauk i opću kulturu

Savao iz Tarza – animirani film (25 minuta)

Savao – Pavao

Pavlove razglednice – pps

Sveti Pavao – radni list

Pokretna košara sv. Pavla – model od kutije za jaja
Sveti Pavao – osmosmjerka sa 44 pojma o svetom Pavlu
Apostol Pavao – 27 pojmova o sv. Pavlu apostolu

Apostol naroda – 19 pojmova o sv. Pavlu apostolu

Sveti Pavao i konj – labirint

Pavao na putu u Damask – labirint

Sveti Petar i Pavao – labirint obogaćen riječima

Pavao u zatvoru – spajanje točaka

Please wait...