Sveti Nikola – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Radni list za vjeronauk u trećem razredu za učenike s poteškoćama u učenju. Bojenje riječi, rješavanje križaljke, nadopunjavanje kratkih rečenica, imenovanje slika.