Tombola za vjeronauk – e-book

Tombole za vjeronauk posložene u e-bilježnicu: ponavljanje gradiva iz vjeronauka po razredima, Božić, Uskrs, sveti Duje…

Tombola – ponavljanje gradiva trećeg razreda

Tombola za vjeronauk – ponavljanje gradiva trećeg razreda osnovne škole.

Bartimej, Zakej, Umnažanje kruha, Euharistija, Emaus, Horeb, Elizabeta, Isus Krist

Isusova čudesa i prispodobe – tombola za vjeronauk

Učenici traže rješenja na karticama za tombolu i pored točnog rješenja pišu broj pitanja. Igra korisna za ponavljanje i utvrđivanje gradiva o Isusovim čudesima i prispodobama u šestom razredu osnovne škole.

TOMBOLA –  ponavljanje gradiva osmog razreda

Ponavljanje gradiva iz vjeronauka kroz igru tombole.

Religija, INRI, uskrsnuće, istočni grijeh, celibat, župa, glagoljica, Salona…

SVETI DUJE – tombola za vjeronauk

Tombola za vjeronauk za učenike viših razreda osnovne škole na temu sv. Dujma biskupa i mučenika.

U tomboli se skriva 13 pojmova o splitskom zaštitniku.

Božić – tombola prvi razred Slikovna tombola za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole za ponavljanje gradiva o Božiću. Isus, sv. Nikola, božićno drvce, pastir, štalica…


Božić – tombola drugi razred

Slikovna tombola za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole za ponavljanje gradiva o Božiću. Spasitelj, štalica, Bogorodica, Betlehem, bijeg u Egipat…

Uskrs ponavljanje gradiva – tombola prvi razred

Slikovna tombola za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole na temu Uskrs. Janje, pile, Isusov grob, crkva, uskrsna svijeća…

Uskrs tombola – vjeronauk četvrti razred

Tombola za vjeronauk u četvrtom razredu osnovne škole. Uskrs, šalom, pelikan, mir vama, raspeti, ispovijed…

Please wait...