Kutić za vjeronauk – učenici s poteškoćama 4. razred

četvrti razred

Ponavljanje gradiva trećeg razreda – osmosmjerka 

Ponavljanje gradiva trećeg razreda – radni list 


Tko sam ja – mojih pet osjetila – radni list


STVORENI SVIJET – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Zadatci za učenike: napisati riječi, spojiti parove sve sastavljeno sa slovom s.

STVORENI SVIJET 

Zadatci za učenike: Pročitati kratke rečenice, spojiti parove, sastaviti tri rečenice.

BOŽJA STVORENJA – Zadatci: prema poljima s brojevima obojati sliku morskih stvorenja; riješiti labirint sa životinjama.


Sveti Franjo – radni list


Svi sveti – radni materijal

Please wait...