Kutić za vjeronauk – učenici s poteškoćama 6. razred

KUTIĆ ZA VJERONAUK ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA
U ŠESTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

MOJSIJE

Mojsije – radni list za učenike s poteškoćama

Mojsije – jednostavna vježba nastavi niz

Mojsijevo rođenje  – priča i radni materijal


Jednostavna interaktivna vježba spajanja tri para na temu Mojsija.

Jednostavna digitalna vježba spajanja slika i riječi na temu Mojsija.

Interaktivna vježba na temu Mojsija pogađanje točnih ili netočnih tvrdnji.  Vježba je postavljena na čekanje odgovora.

MOJSIJE SLIKOVNICA – rezanje slika i rečenica na temu Mojsija.

Please wait...