Posted in planovi - vjeronauk

Tematsko planiranje – Božja stvorenja (1. razred)

BOŽJA STVORENJA – TEMATSKO PLANIRANJE (1. RAZRED) Prijedlog tematskog planiranja za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole.Druga tema Božja stvorenja u trajanju od 9 nastavnih…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK planovi - vjeronauk

Što upisati u Pregled rada (Dnevnik)?

“Što upisati u Pregled rada (eDnevnik)? Sadržaj koji učitelj treba upisati u Pregled rada nije propisan niti jednim pravilnikom niti zakonom, a vrlo često se…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK planovi - vjeronauk

GIK – Vjeronauk 1. razred

Godišnji izvedbeni kurikulum (GIK) – 1. razred – Godišnji izvedbeni kurikulum (GIK) za vjeronauk u prvom razredu. Sadrži sve zadane sastavnice. – word

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK planovi - vjeronauk

Tematsko planiranje – prvi razred

Prijedlog tematskog planiranja za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole.Prva tema ZAJEDNICA u trajanju od 5 nastavnih sati.ZAJEDNICA – u wordu 

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK planovi - vjeronauk VJERONAUK - OSNOVNA ŠKOLA

Godišnji planovi za vjeronauk – 2018./19.

Godišnji planovi i programi za vjeronauk kao i za druge nastavne predmete sadržavaju popis nastavnih cjelina i tema s brojem sati i korelaciju (suodnos) raspoređen…

pročitaj...
planovi za vjeronauk
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK planovi - vjeronauk VJERONAUK - OSNOVNA ŠKOLA

Interaktivni planovi i programi za vjeronauk

Interaktivni planovi i programi za vjeronauk
Mjesečni planovi za vjeronauk djelomično su interaktivni tj. linkovima povezani na predložene nastavne sadržaje. Planovi nisu zadani. Planove svatko osobno može (i treba) prilagođavati razredu u kojem predaje i nastavnim sredstvima koja ima na raspolaganju.

pročitaj...