Svi sveti – materijali za vjeronauk za učenike s poteškoćama

prvi razred
*
 Svi sveti – spoji iste slike

* Svi sveti – prepiši riječi 

SVI SVETI – radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju

Radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju vjeronaučnog gradiva u prvom razredu. Zadatci za učenike: povezivanje istih slika; prepisati ime sveca; prepoznati sveca na slici.

drugi razred
*
 Svi sveti – za učenike s posebnim potrebama 

treći razred

Svi sveti – radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju

Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju na temu Svi sveti.

Zadatci za učenike: napisati ime sveca, spojiti parove od riječi i parove od riječi i slika te imenovanje djelova slike.

 

četvrti razred

SVI SVETI – radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju

Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju na temu Svi sveti.

Zadatci za učenike: napisati ime sveca, spojiti parove od riječi i parove od riječi i slika, imenovanje djelova slike te rješavanje jednostavne križaljke.

SVI SVETI – radni list za učenike s poteškoćama u učenju u četvrtom razredu

 

Please wait...