OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK – SAKRAMENTI

O S M O S M J E R K E
sedam svetih sakramenata

Slavlje Euharistije – 38 pojmova za 6. razred (sastavio Vlatko Škurla 6d, OŠ Kman-Kocunar, Split)

Sveti sakramenti – 29 pojmova o svetim sakramentima

Sveti sakramenti – radni list s osmosmjerkom i spajanjem pojmova

Sedam sakramenata – osmosmjerka sa 28 pojmova o sakrametima svete Crkve katoličke

Sakramenti osmosmjerka –  osmosmjerka sa 19 pojmova o svetim sakramentima

Vječnost – osmosmjerka sa 23 pojma o svetim sakramentima

Sacramentum – osmosmjerka sa 31 pojmom o svetim sakramentima

Crkva katolička – osmosmjerka sa 32 pojma o svetim sakramentima Katoličke crkve

Sveti sakramenti – osmosmjerka sa 29 pojmova

Pomirenje – osmosmjerka sa 21 pojmom o sakramentu svete ispovijedi

Ispovijed – osmosmjerka sa 20 pojmova o sakramentu svete ispovijedi

Sv ispovijed –  osmosmjerka sa 19 pojmova o sakramentu svete ispovijedi

Sakrament ispovijedi – osmosmjerka sa 26 pojmova o sakramentu svete ispovijedi

Sveta ispovijed – osmosmjerka sa 32 pojma o sakramentu svete ispovijedi

Sveta Pričest – osmosmjerka sa 24 pojma o svetoj pričesti

Sveta ispovijed – osmosmjerka sa 17 pojmova o sakramentu svete ispovijedi

Sedam svetih sakramenata

Grijeh – krštenje – za učenike prvih razreda osnovne škole

Krštenje – za učenike prvih razreda osnovne škole

Please wait...