Kvizovi za vjeronauk – Uskrs

Isusovo uskrsnuće – flip-card kviz za najmlađe

Isusovo uskrsnuće – kviz

interaktivni

USKRS – kviz sa 14 pitanja za vjeronauk u 3. razredu osnovne škole

USKRS – kviz sa 13 pitanja za vjeronauk u 2. razredu osnovne škole

USKRS – kviz sa 12 pitanja za vjeronauk u 1. razredu osnovne škole

kvizevi u pdf-u

USKRS – 12 pitanja za učenike treći razreda

USKRS – kviz sa 13 pitanja za učenike drugih razreda

USKRS – 12 pitanja za učenike prvih razreda

Please wait...