USKRSNE OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME

O S M O S M J E R K E
s riječima o Isusovu uskrsnuću

Uskrs – mala slikovna osmosmjerka sa 10 riječi

Uskrs – mala osmosmjerka sa 10 riječi

Toma apostol – osmosmjerka za vjeronauk sa 21 pojmom o Isusovu uskrsnuću

Toma apostol – osmosmjerka 19 pojmova

Šalom mir vama – osmosmjerka od 26 pojmova o Isusovu uskrsnuću

Šalom mir vama – osmosmjerka sa 28 pojmova

U ranu zoru uskrsnu – osmosmjerka sa 23 pojma

Što tražite živoga među mrtvima – osmosmjerka sa 38 pojmova

Što tražite živoga među mrtvima  – osmosmjerka sa 37 pojmova

Nedjelja – osmosmjerka sa 11 riječi za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole

Uskrsnuće – osmosmjerka sa 19 pojmova

Ja sam s vama – osmosmjerka sa 26 pojmova

Isus živi – osmosmjerka za vjeronauk sa 27 pojmova

Isus Krist je uskrsnuo – osmosmjerka sa 32 pojma o Isusovu uskrnuću

Isus je živ – osmosmjerka sa 24 pojma o Isusovu uskrsnuću

Krist uskrsli – osmosmjerka sa 21 pojmom o Isusovu uskrsnuću

Please wait...