Čudesno – pouka od pingvina

Kraljevski pingvini jedino zajedno mogu izdržati hladnoću Južnoga pola.

Stvore krug u čiju sredinu postave ženke i mladunce.

Mužjaci stoje licem prema unutra i lagano hodaju u krug.

Tako je svaki jednom izložen olujnoj strani, a potom se može oporaviti u zavjetrini.

Tako je to s pingvinima.  A s ljudima?!

autor nepoznat


Pouka od pingvina – čudesno pps

Kraljevski pingvini mogu samo zajedno izdržati hladnoću Južnog pola. Stvore krug i u sredinu stave mladunce i ženke. Mužjaci šeću okolo kako bi barem jedan dio puta bili u zavjetrini. A mi?

Please wait...