Ekumenizam – pokret za jedinstvo kršćana

Ekumenski pokret

ekumenizam (novolat. iz grč.), pokret za pomirenje, suradnju, približavanje i jedinstvo svih kršćanskih crkava. Premda se ekumenska ideja javlja i u prijašnjim vremenima, danas je ovaj pojam vezan za novi smjer u Katoličkoj crkvi što ga je pokrenuo II. vatikanski koncil, a koji je potaknuo unutarnju modernizaciju i prilagodbu te crkve novim društv. i polit. uvjetima. Ideja ekumenizma raširena je i među ostalim svjetskim religijama. (hrleksikon.info)

INTERAKTIVNE VJEŽBE NA TEMU EKUMENIZMA

EKUMENIZAM – ON-LINE KRIŽALJKA

Priručnik za svjetsku molitvenu osminu 2017. – e-book

Koptski monah – kratki dokumentarni film

Ekumenska zajednica Chevetogne

Ekumenska zajednica iz Taizéa

Priopćenje sa sjednice Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

Dekret o ekumenizmu (Unitatis redintegratio)


Grkokatolici i rimokatolici jedna ista Crkva   

Armenci – najstarija kršćanska nacija na svijetu  

Fascinantana kršćanska Etiopija – video    

Kopti – kršćani iz Aleksandrije

Razlika između pravoslavne i katoličke crkve


Da svi budu jedno – pps otkrivanje slike

Kršćani na drugi način – radni list

Ekumenski pokret – osmosmjerka

Crkva Vasilija Blaženog detalj – puzzle 

Crkva Vasilija Blaženog cijelapuzzle

humoristična crtica

Priča o trećoj zapovijedi i ekumenizmu – pps prema priči Monaha Doroteja

Please wait...