Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE SVETI LEOPOLD MANDIĆ Vjeronauk - povijest Crkve

Ekumenizam – interaktivne vježbe

Interaktivne vježbe za vjeronauk na temu ekumenizma: križaljka, anagram, razvrstavanje pojmova, puzzle…

nastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Ruska liturgija – videonastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Kopti – kršćani iz Aleksandrije

Koptski u imenu koptskih kršćana znači „egipatski“, a tako su nazvali sami sebe. Kao ogranak Kršćanske Crkve potekli su u gradu Aleksandriji, jednom od najvjernijih,…

nastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Armenci – najstarija kršćanska nacija svijeta

Armenci – najstarija kršćanska nacija svijeta Svečani blagdanski ulazak armenskog katolikosa u katedralu Armenci su najstarija kršćanska nacija na svijetu. Još u 6. st. pr….

nastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Grkokatolici i rimokatolici jedna ista Crkva

Grkokatolici i rimokatolici jedna ista Crkva Od samog početka kršćanstvo se počelo razvijati na dva bitno različita načina. Ono što im je Isus predao apostoli su…

nastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Priopćenje sa sjednice Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

U zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, u utorak 27. listopada 2015., održana je redovita sjednica Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog koju je vodio…

nastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Dekret o ekumenizmu  »Unitatis redintegratio«

1. Proslov Promicanje ponovne uspostave jedinstva među svim kršćanima jedan je od poglavitih ciljeva Svetoga ekumenskog Drugoga vatikanskog koncila. Krist je utemeljio jednu i jedincatu Crkvu,…

nastavi čitati...
Posted in EKUMENIZAM KATOLIČKI VJERONAUK

Ekumenizam – pokret za jedinstvo kršćana

Ekumenski pokret ekumenizam (novolat. iz grč.), pokret za pomirenje, suradnju, približavanje i jedinstvo svih kršćanskih crkava. Premda se ekumenska ideja javlja i u prijašnjim vremenima,…

nastavi čitati...