UZAŠAŠĆE I DUHOVI – PRIGODNI MATERIJALI ZA VJERONAUK

Uzašašće Isusovo – radni list za prvi razred osnovne škole

Silazak Duha Svetoga – radni list za četvrti razred osnovne škole

Sedam darova Duha Svetoga – on-line vježba

DUHOVI – model vjetrenjače sa simbolima Duha Svetoga 

Silazak Duha Svetoga puzzle 20 komada  /  12 komada

Ja sam s vama – labirint Uzašašće

Uzašašće Isusovo – labirint

Plamen simbol Duha Svetoga  labirint

Simboli Duha Svetoga – labirrint

Uzašašće – bojanka    /    Uzašašće – bojanka (velika slika)


Duh Sveti – nekoliko kratkih animiranih filmova: Silazak Duha Svetoga na apostole, Tko je Duh Sveti, Što je sakrament potvrde, kako nacrtati goluba, kako nacrtati plamen.

.

.

.


Molitva Isusu za dar Duha Svetoga

Dva srca – priča o djelovanju Duha Svetoga u prvoj kršćanskoj zajednici

Jedini plan – priča B. Ferrera i pps

Zašto sam čovjek nade.

.

.


Prezentacije o Duhu Svetomu – pps

Himan Duhu Svetomu, simboli Duha Svetoga, molitva Duhu Svetomu.

.

.

.

.

.


Svi slavimo – mp3

Dođi Duše Presveti – mp3

Rijeke žive vode – mp3

.


Himan Duhu Svetomu bojanka

Golub – simbol Duha Svetogatočkalica   /   golub 2

Golub – bojanka po poljima – bojanka za vjeronauk  za djecu s posebnim potrebama

A B C D
1 SAKRAMENATA CRVENI NOA MAESTRAL
2 SMRTNIH GRIJEHA POŽAR MIR FEN
3 DANA ŽARKI PISMONOŠA JUŽNI
4 PUNINA VATRA BIJELI BURA
SEDAM PLAMEN GOLUB VJETAR

D A R O V I  D U H A  S V E T O G A

No votes yet.
Please wait...