UZAŠAŠĆE I DUHOVI – PRIGODNI MATERIJALI ZA VJERONAUK

Uzašašće Isusovo – radni list za prvi razred osnovne škole

Silazak Duha Svetoga – radni list za četvrti razred osnovne škole

Sedam darova Duha Svetoga – on-line vježba

DUHOVI – model vjetrenjače sa simbolima Duha Svetoga 

Puzzle Silazak Duha Svetoga za ispis 20 komada  /  12 komada

Labirinti na temu Uzašašća:      Ja sam s vama,    Uzašašće Isusovo,  Plamen simbol Duha Svetoga,
Simboli Duha Svetoga 

Uzašašće – bojanka    /    Uzašašće – bojanka (velika slika)


Uzašašće Isusovo – kratki animirani film na temu Isusova uzašašća na nebo; zanimljiv prikaz događaja Uzašašća pomoću kamenja – snimljeno u video zapisu; prijevod biblijskog izvještaja o Uzašašću na hrvatski znakovni jezik.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Duh Sveti – nekoliko kratkih animiranih filmova: Silazak Duha Svetoga na apostole, Tko je Duh Sveti, Što je sakrament potvrde, kako nacrtati goluba, kako nacrtati plamen.

.

.

.


Molitva Isusu za dar Duha Svetoga

Dva srca – priča o djelovanju Duha Svetoga u prvoj kršćanskoj zajednici

Jedini plan – priča B. Ferrera i pps

Zašto sam čovjek nade.

.

.


Prezentacije o Duhu Svetomu – pps

Himan Duhu Svetomu, simboli Duha Svetoga, molitva Duhu Svetomu.

.

.

.

.

.


Svi slavimo – mp3

Dođi Duše Presveti – mp3

Rijeke žive vode – mp3

.


Himan Duhu Svetomu bojanka

Golub – simbol Duha Svetogatočkalica   /   golub 2

Golub – bojanka po poljima – bojanka za vjeronauk  za djecu s posebnim potrebama

  A B C D
1 SAKRAMENATA CRVENI NOA MAESTRAL
2 SMRTNIH GRIJEHA POŽAR MIR FEN
3 DANA ŽARKI PISMONOŠA JUŽNI
4 PUNINA VATRA BIJELI BURA
  SEDAM PLAMEN GOLUB VJETAR

D A R O V I  D U H A  S V E T O G A

Please wait...