Svećenik je uvijek kriv!

– Ako propovijeda koju minutu više, onda je brbljavac.
– Ako za vrijeme propovijedi govori glasno, onda viče.
– Ako ne govori glasno, onda se ništa ne razumje.
– Ako ima vlastiti auto, onda je svjetovan i kapitalist.
– Ako nema vlastiti auto, onda nije suvremen.
– Ako obilazi svoje vjernike izvan župe, onda je skitnica.
– Ako često obilazi obitelji, onda ga nema nikad kod kuće.
– Ako ostaje u kući, onda nikad ne obilazi obitelji.
– Ako govori o milostinji i nešto traži, onda samo misli na novac i kako doći do njega.
– Ako ne organizira slavlja, izlete, susrete, onda u župi nema života.
– Ako ispovijeda polako, onda ne zna nikako završiti.
– Ako ispovijeda brzo, onda ne zna slušati.
– Ako Svetu Misu započinje točno na vrijeme, onda mu sat ide naprijed.
– Ako malo kasni, onda uvijek gubi vrijeme.
– Ako uređuje crkvu, onda samo beskorisno baca novac.
– Ako ne uređuje crkvu, onda sve zapušta i sve će propasti.
– Ako sam razgovara s jednom ženom, onda se tu nešto krije.
– Ako sam razgovara s jednim muškarcem, onda… opa, eto ti ga na.
– Ako moli u crkvi, onda nije čovjek od akcije.
– Ako ne moli u crkvi, onda nije čovjek Božji.
– Ako se zanima za druge, onda gura nos tamo gdje mu nije mjesto.
– Ako se ne zanima za druge, onda je sebičan.
– Ako govori o pravdi, onda se bavi politikom.
– Ako se trudi biti razborit, onda je desničar.
– Ako ima hrabrosti, onda je ljevičar.
– Ako je mlad, onda nema iskustva.
– Ako je star, onda je izvan vremena.
– Ali ako svećenik umre, nema nikoga tko bi ga zamijenio.

don Mario Gatti


Svećenik bi trebao biti – pps

Razmišljanje srednjovjekovnog župnika Salzburga o svećeničkoj službi. Svećenik bi trebao biti…

Prezentacija za vjeronauk i slobodno vrijeme.

Please wait...