Mali princ i pijanac – pps

Na slijedećem je planetu živio neki pijanac.

Ovaj je posjet bio vrlo kratak, no maloga je princa vrlo rastužio:

– Što radiš? – rekao je pijancu kojeg je našao kako u tišini promatra hrpu praznih i hrpu punih boca.

– Pijem – odgovorio je pijanac.

– A zašto piješ? – pitao ga je mali princ.

– Kako bih zaboravio – odgovorio je pijanac.

– Što zaboravio? – htio je doznati mali princ, koji ga je već bio počeo žaliti.

– Kako bih zaboravio da se sramim, priznao je pijanac pognute glave.

– A čega se sramiš? – upita mali princ želeći mu pomoći.

– Sramim se jer pijem! – odgovorio je pijanac i sasvim zašutio.

Mali je princ, zbunjen otišao.

«Odrasli su uistinu vrlo čudni», govorio je samome sebi putem.

(Antoine de Saint-Exupery)


Mali princ i pijanac – razmišljanje

– Pijem kako bih zaboravio da se sramim.
– Čega se sramiš?
– Sramim se jer pijem.

Please wait...