“Ako Bog da!”… – poučna priča

Jedan se seljak vratio kući nakon što je čitav dan proveo koseći žito.
Reče svojoj ženi:
– Sutra, u podne, sigurno ću završiti kosidbu!
Žena mu odgovori:
– Moraš shvatiti da će to biti samo ako Bog da, jer znaš da su krhki ljudski planovi.
– Siguran sam, ženo moja, da me ni Bog ni đavao neće spriječiti da završim sutra do podne!

Sljedećeg dana, u zoru, seljak se uputi prema polju.
Idući putem, sretne Sultanovu pratnju. Jedan iz pratnje ga zaustavi i reče mu:
– Dobri čovječe, tražim od tebe da nas odvedeš do planina tamo u daljini. Tvoj Sultan mora tamo biti prije večeri a mi ne znam put.
Seljak nije mogao odbiti.
Sultan ga je otpustio tek navečer.

Usred noći se vratio i kucao na vrata svoje kuće.
– Tko je u ovo vrijeme? – upita njegova žena.
– Ja sam, tvoj muž, ako Bog da. Otvori, ako Bog da, želim ići spavati, ako Bog da!

Please wait...