Sveti Martin biskup – 11. studenoga

SVETI MARTIN BISKUP
materijali za vjeronauk

Tko je bio sveti Martin – životopis 

Priča o svetom Martinu – kratki animirani film

Sveti Martin – radni list za vjeronauk u trećem razredu baziran na kratkom animiranom filmu Priča o svetom Martinu.
Zadatci: posložiti slike prema video zapisu, nadopuniti rečenice, riješiti osmosmjeku, obojiti sliku prema poljima…


Interaktivne vježbe o svetom Martinu – kviz od 21 pitanja, interaktivna osmosmjerka, on-line vježba posloži slike prema životu sv. Martina biskupa, on-line križaljka sa 10 pojmova o sv. Martinu, memory na temu sv. Martina, klizna slagalica (puzzla), on-line puzzle

Zanimljivosti o sv. Martinu

za ispis:

Sveti Martin – male puzzle za vjeronauk od 6 komada

Martin biskup – osmosmjerka sa 19 pojmova

Sveti Martin – osmosmjerka sa 17 pojmova

Sveti Martin – radni list za prvi razred osnovne škole

Ispričaj priču o sv. Martinu – radni materijal za drugi razred

Martin biskup – bojanka sa bojanjem riječi, za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole ili vjerski odgoj u vrtiću

Sveti Martin – bojanka za vjerski odgoj u vrtiću

Sveti Martin zaštitnik siromaha – bojanka

Sveti Martin zaštitnik siromaha – bojanka 2

SVETI MARTIN – slikopriča

Radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju na temu svetog Martina biskupa zaštitnika siromaha.


Spoji slike sv. Martin Radni listić za učenike s poteškoćama u učenju sv. Martin sa zadatkom spajanja istih slika.

Please wait...