Dva skakavca – poučna priča o prijateljstvu

Porječkala se dva skakavca.

Jedan je rekao:  Ja sam najbolji skakavac.  
Mogu skočiti mnogo više od tebe. I skoči na visoko stablo.

Drugi je rekao:  Ne, najbolji skakavac sam ja. Mogu skočiti puno dalje od tebe.

I preskoči gotovo pola livade.

Onaj prvi derao se sa stabla: Gledaj me! Gledaj kako sam visoko skočio!

Onaj drugi derao se iz petnih žila s livade: Gledaj mene! Kako sam daleko skočio!

No, jedan drugoga nisu čuli. Onaj na stablu bio je previsoko, onaj  na livadi predaleko.

Cijeli su dan tako vikali. Navečer je konačno onaj sa stabla skočio dolje.

Onaj drugi je pak skočio preko livade na mjesto gdje je bio prije.

Prvi je pošteno priznao: Ti si najbolji skakač u dalj!

Drugi je uzvratio: Ti si najbolji skakač u vis!

I otad su opet bili dobri prijatelji.


Dva skakavca – pps o prijateljstvu

Prezentacija o prijateljstvu tj. o međuljudskim odnosima. Korisno za nast. jedinicu “Svađa i pomirenje”.
Porječkala se dva skakavca…

Please wait...