Priča o svetom Martinu – kratki animirani film

Animirani film o životu svetoga Martina zaštitnika siromaha, vinara, Francuske… Prikazuje pomoć siromašnom prosjaku pred vratima Pariza, redovnički poziv i izbor za biskupa.

Sveti Martin – radni list baziran  animiranom filmu

Zadatci: posložiti slike prema video zapisu, nadopuniti rečenice, riješiti osmosmjeku, obojiti sliku prema poljima…


Zanimljiva animacija o svetom Martinu koja prikazuje najpoznatiji prizor iz života svetoga Martina – njegovo iznimno milosrđe prema prosjaku kojega je vidio pored puta.

Animacija za vjeronauk i opću kulturu.

Please wait...