Molitva nepoznatog vojnika

Molio sam Boga za jakost, a on me načinio slabim da bih bio skroman i ponizan.

Molio sam njegovu pomoć da bih činio velika djela, a on me učinio malenim da bih činio dobra djela.
Molio sam za bogatstvo i dobra da bih bio sretan i bezbrižan, on me učinio siromašnim da bih bio mudar, neovisan i slobodan.
Molio sam za sve svari ovoga svijeta kako bih uživao život. A on mi dade život da bih se radovao stvarima u svijetu.
Ništa nisam dobio od onog sto sam tražio, ali sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene.
Moja je molitva bila protiv mene uslišana. Ja sam blagoslovljen čovjek medu ljudima.

Nepoznati vojnik na ratištu

Please wait...