Vučica – stvari nisu kakve se čine na prvi pogled

Čovjeku starom preko 70 godina koji se cijeli život bavio ovčarstvom država odluči pomoći i dodijeliti mu mirovinu.

Jedna novinarka ga je tom prilikom zamolila da joj ispriča neki događaj koji nikad neće zaboraviti.

Starac započe priču: “Bilo mi je 20 i neka kad sam naišao na mladunče u šumi i uzeo ga k sebi.

Prolazili su mjeseci, susjedi su mi govorili da sve više liči na vučicu i da je se riješim.

Bio sam mlad i nisam nikoga htio slušati. Bila mi je privržena, gdje god sam išao išla bi sa mnom i čekala me. I prošle su godine…

Jednog dana kad sam malo prilegao kroz san sam čuo neku buku, režanje i cvilež. Dok sam došao sebi i ustao, sve je utihnulo.

Izašao sam van i ugledao poklano čitavo stado ovaca, a vučica sva u krvi sjedi i gleda ravno k meni.

Utrčao sam u kuću, uzeo pušku i ubio je na licu mjesta.

Nisam znao što ću s ovcama, pa sam pozvao susjede da ih odnesu dok se meso još nije pokvarilo i usmrdjelo.

Sklanjanjem ovaca, među njima smo pronašli tri zaklana odrasla vuka i tad sam shvatio što sam učinio!”

Nikad ne procjenjuj ljude i događaje na temelju onoga što vidiš na prvi pogled.


Vučica poučna priča – pps

700-a prezentacija na stranicama

Kad sam imao 20 i nekoliko u šumi sam našao mladunče i doveo ga k sebi. Susjedi su govorili da sve više nalikuje vučici i da je se riješim…
Priča koja potiče na razmišljanje kako nije sve onako kako se čini.

Please wait...