Bio jednom jedan cvijet – priča u pps-u

Bio jednom jedan cvijet – kratka priča o ekologiji

Bio jednom jedan cvijet. Mladić ga ubere i odnese svojoj djevojci. Cvijet je bio mrtav.

Bio jednom jedan cvijet. Čovjek zamijeti njegovu ljepotu i ne ubere ga. Dođe oluja i cvijet je bio mrtav.

Dođe jedan djevojčica ogradi cvijet, zalije ga i zaštiti….

Please wait...