Izbori u životu – pps

Izbori u životu – pps

Tri su stvari u životu koje  ne možeš vratiti: vrijeme, riječi, i  prilike. Tri su stvari u životu bez kojih ne možeš mirno živjeti:
spokoj, poštenje i nada. Tri su stvari koje život otežavaju:
arogancija, drskost i bijes. Tri stvari u životu uvijek sam biraš:
svoje snove, svoje uspjehe i svoju sudbinu.

Please wait...