Asocijacije za vjeronauk i opću kulturu – 5. razred

ASOCIJACIJE ZA VJERONAUK – UČENJE KROZ IGRU

5. razred

ASOCIJACIJE ZA PETI RAZRED – pps

  A B C D
1 ANUBIS BOŽIĆ DŽAMIJA DAVIDOVA ZVIJEZDA
2 PIRAMIDE KRIŽ POLUMJESEC ABRAHAM
3 RA CRKVA MUHAMED SINAGOGA
4 POLITEIZAM GOSPA MEKA MOJSIJE
EGIPAT KRŠĆANSTVO ISLAM JUDAIZAM

RELIGIJE SVIJETA

  A B C D
1 BAT ŠEBA 200 – 50 SAVEZ HIMNA
2 JERUZALEM 50 x 3 BIBLIJA RADOSNA
3 KRALJ 3 x 50 PETOKNJIŽJE LJUBAVNA
4 JIŠAJ 100 + 50 PROROCI EP
DAVID 150 SZ PJESMA

P S A L M I

  A B C D
1 DALMATINAC 70 + 3 PREPORUČENO O DŽUNGLI
2 BETLEHEM 80 – 7 SVETO MUDRA
3 STRIDON 46 + 27 LATINICA PROROČKA
4 SVETI 27 + 46 KLINASTO STARA
JERONIM 73 PISMO KNJIGA

B I B L I J A

  A B C D
1 SALOMON ISUS ISTOČNI 150
2 ISUS KRIST ULJE UBOJSTVO PJESME
3 ŠAUL KRIZMA PRELJUB STARI ZAVJET
4 DAVID ČELO SMRTNI PRIPJEVNI
KRALJ POMAZANIK GRIJEH PSALMI

D A V I D       K R A LJ

  A B C D
1 STVARANJE OTAC NARODA ŽRTVA BORAC S BOGOM
2 PRVA KNJIGA SIN BOŽJI SMJEŠAK IZRAEL
3 POČETAK SVIJETA 3 GOSTA REBEKA 12 SINOVA
4 POČETAK IZRAELA POTOMSTVO SARA I EZAV
POSTANAK ABRAHAM IZAK JAKOV

P A T R I J A R S I

  A B C D
1 PIJETAO MAČ ŽELIO RANE
2 PAPA MISIJE JE SUMNJIVI
3 KLJUČ POSLANICE VIDJETI HRVATSKI KRALJ
4 STIJENA RIM BOGA OSMI DAN
PETAR PAVAO FILIP TOMA
A P O S T O L I
  A B C D
1 MARIJA BISTRICA MIRJAM SVIBANJ ZDRAVO DJEVO
2 SINJ MIA LISTOPAD ZDRAVO BUDI
3 OTOK U SOLINU MAJA 50 SRED TE SE PEĆINE
4 TRSAT MARIJANA ZRNACA AVE MARIJA
HODOČAŠĆE MARIJA KRUNICA MARIJANSKE PJESME

B D M

Please wait...