Božić je – Majka Tereza

Božić nam pokazuje koliko se Bog učinio malenim. Idite u štalu i promatrajte kako je malen, kako je živio svoju potpunu podložnost. Trebamo naučiti biti kao to Dijete, potpuno se pre­dati vjeri i radosti. Promatrajte radost djeteta Isusa i radost Božića! Nikada ne budite potišteni, ne dopustite da vam išta i bilo tko oduzme radost.

Božić nam pokazuje kako nebo cijeni poniznost, podložnost, siromaštvo, jer sam Bog koji nas je stvorio, postao je malen, siromašan i ponizan.

Majka Tereza iz Kalkute (1910-1997)

Please wait...