Sveti Nikola – interaktivne vježbe

SVETI NIKOLA BISKUP – ZAŠTITNIK DJECE, PUTNIKA I POMORACA
Kviz sa 15 pitanja o svetom Nikoli. Gdje se rodio sveti Nikola? Zašto je sv. Nikola zaštitnik siromaha? Od koga je spasio djecu? Kako je sveti Nikola spasio mornare i njihov brod?…

ZAŠTITNIK DJECE, PUTNIKA I POMORACA
Kviz obogaćen sličicama od 21 pitanja o svetom Nikoli biskupu, zaštitniku djece, putnika, pomoraca… Važno i nevažno o svetom Nikoli.
SZAŠTITNIK DJECE, PUTNIKA I POMORACA – kviz od 21 pitanja za ispis pdf (ista pitanja kao u digitalnom kvizu)
SVETI NIKOLA BISKUP – vježba memorije nazvana “pokretna traka”

Slikovna interaktivna križaljka sveti Nikola za vjeronauk i slobodno vrijeme.


Spajanje parova na temu sveti Nikola biskup. Poveži sličice s pojmovima: čizmica, Nikola biskup, tajanstveni pomagač, biskupska kapa, štap, molitva, zlatnici…

Igra memory na temu svetoga Nikole biskupa.

Interaktivna puzzla sv. Nikola biskup.

Please wait...