Svađa dvojice monaha

Bila jednom dva monaha, koji su punih četrdeset godina živjeli u istom samostanu, a da se nijednom nisu posvađali.
Jednog dana jedan kaže drugome: 
– Ne misliš li da bismo se trebali bar jednom posvađati?

Ovaj mu uzvrati:  – Zašto ne? Oko čega ćemo se svađati?

– Mogli bismo oko ovoga kruha – predloži prvi. 

– U redu, svađajmo se oko kruha. Kako se to radi?

Ovako – rekao je prvi – “Ovaj kruh je sada moj. Što ćeš sad?”

– Zadrži ga onda – rekao je drugi monah. 


Svađa dvojice monaha – pps

Prezentacija o dvojici monaha koji su se pokušali posvađati oko komada kruha ali im nije uspjelo jer nisu imali iskustva u svađanju.

Please wait...