Posted in KATOLIČKI VJERONAUK MAJKA TEREZA

Priča o djevojčici Agnezi – misije

Jedne jesenske večeri, kao i svaku večer, djevojčica Agneza klečala je kraj svoga kreveta i molila. Govorila je ovako: Dragi Isuse, ja te volim. Volim te toliko…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK MAJKA TEREZA SVECI KATOLIČKE CRKVE

Sveta Majka Tereza

Sveta Majka Tereza Dana 4. rujna 2016. god., dan prije njezina spomendana, papa Franjo proglaso je Majku Terezu sveticom Katoličke Crkve. Majka Tereza je bila…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK MAJKA TEREZA SVECI KATOLIČKE CRKVE

Majka Terezija – 5. rujna

Majka Terezija – 5. rujna

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU MAJKA TEREZA POUČNE PRIČE ZA VJERONAUK

Lako je voljeti ljude koji su daleko

  Lako je voljeti ljude koji su daleko, no nije uvijek tako lako voljeti one koji žive s nama ili blizu nas. Ne slažem se…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK MAJKA TEREZA ZANIMLJIVI TEKSTOVI ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME

Želiš li Bože – Majka Terezija

Želiš li moje ruke, Bože, da bi cijeli dan pomagale onima koji trebaju pomoć… Bože, dajem ti svoje ruke. Bože, danas ti dajem svoje noge. Želiš…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK MAJKA TEREZA SAVJEST SVECI KATOLIČKE CRKVE ZANIMLJIVI TEKSTOVI ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME

Molitva majke Tereze

Čovjek je nerazuman, nelogičan, sebičan. Nije važno, voli ga! Ako činiš dobro, pripisat će to tvojim sebičnim ciljevima. Nije važno, čini dobro! Ako ostvaruješ svoje…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU MAJKA TEREZA POUČNE PRIČE ZA VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE

Kapljica vode – priča iz života Majke Terezije

Jednom je jedan novinar pokušao isprovocirati Majku Terezu: “Majko, vi sada imate sedamdeset godina. Kada umrete, svijet će izgledati isto kao i prije vas. Nakon…

nastavi čitati...