Želiš li Bože – Majka Terezija

Želiš li moje ruke, Bože, da bi cijeli dan pomagale onima koji trebaju pomoć…

Bože, dajem ti svoje ruke.

Bože, danas ti dajem svoje noge.

Želiš li moje noge, da bi čitav dan, svaki dan, odlazile k onima kojima je potreban prijatelj…

Želiš li moj glas, Bože, da bi čitav dan govorio onima kojima su potrebne tvoje riječi ljubavi…

Bože, danas ti dajem svoj glas.

Želiš li moje srce, Bože, od zore do mraka, da bi voljelo sve bez iznimke…

Bože, danas ti dajem svoje srce.

Majka Terezija


Želiš li Bože? – pps

Želiš li moj glas Bože da bi čitav dan govorio onima kojima su potrebne Tvoje riječi ljubavi… Bože, danas ti dajem svoj glas.
(Majka Tereza)

Please wait...