VJERONAUK – DIGITALNE VJEŽBE SA ISTIM SLOVOM

SPAJANJE SLIKA S RIJEČIMA KOJE POČINJU ISTIM POČETNIM SLOVOM  – interaktivna vježba za vjeronauk i opću kulturu

KVIZ ZA PRINTANJEPDF

_

Igra memory – pojmovi s istim slovom.

Slike su objašnjene pojmovima koji počinju sa istim slovom.

Zanimliva igra za vježbanje memorije s temom vjeronaučnih sadržaja.

Please wait...