Došašće i Božić – vjeronauk prigodni materijali

I

Mudraci ga još uvijek traže…

Putem Josipa i Marije-karta Palestine bojanka A4

Bazilika Isusova rođenja u Betlehemu – on line puzzle

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Božić – poredaj sličice 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Adventska svijeća – bojanka A5

Darovi za dobru djecu – krasnoslovna pripovijest za sv. Nikolu i sv. Luciju (A:B: Periša)

Nebeski gosti – krasnoslovna božićna pripovijest (A:B: Periša)

Pastiri – pronađi greške, vježba pažnje i strpljenja

Betlehem – puzzle za vjeronauk u nižim razredima osnovne škole

Please wait...