Došašće i Božić – vjeronauk prigodni materijali

I

DOŠAŠĆE I BOŽIĆ
razni materijali za vjeronauk

materijali razvrstani po razredima
                     Adventski kalendar 2020.

Mudraci ga još uvijek traže…

Putem Josipa i Marije  karta Palestine bojanka A4

Bazilika Isusova rođenja u Betlehemu – virtualni posjet

Spilja Isusova rođenja u Betlehemu – virtualna šetnja

Bazilika Isusova rođenja u Betlehemu – on line puzzle

Tri kralja – on line puzzle

Božić običaj ili doživljaj – Makov psihotest

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Božićna tombola – za prvi razred osnovne škole

Božićna tombola – za drugi razred osnovne škole

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Došašće – advent– radni list za vrijeme adventa u prvom razredu

Došašće – advent – radni list s križaljkom, osmosmjerkom…. za drugi razred

Božić – radni list sa slikopričom za prvi razred osnovne škole

Isus Spasitelj – radni list za vjeronauk za drugi razred osnovne škole

Bogojavljenje – radni list za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole

Magarac i vol – slikopriča

Betlehem – bojanka po poljima

Božićna scena – bojanka po poljima   /    Božićna scena A4  

Božić – poredaj sličice 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Adventska svijeća – bojanka A5

Darovi za dobru djecu – krasnoslovna pripovijest za sv. Nikolu i sv. Luciju (A:B: Periša)

Nebeski gosti – krasnoslovna božićna pripovijest (A:B: Periša)

Pastiri – pronađi greške, vježba pažnje i strpljenja

Betlehem – puzzle za vjeronauk u nižim razredima osnovne škole

Please wait...