Palim svijeću – Ivan Tolj

Palim danas crvenu, bijelu i plavu svijeću.
Za duše umrlih: da nam otpustiš duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
Pa neka vam je pokoj, braćo, rasutih kostiju.
I neka je tako duši Matinoj,
pokošenu ni za što.
Bratu njegovu Iliji neka je lako.
Susjedu njihovu Andriji,
pokošenu ni za što.
Mir duši Lukinoj,
jedincu Anđinu, nestalom.
Ivanu, Tadiji, Stjepanu, Mladenu, nestalim.
I svima nestalim.
A i koscima njihovim neka bude lako.
Mir kostima raspalim u zemlji
hrvatskoj, njemačkoj, ruskoj…
Lako im bilo more Jadransko.
Laki oceani.
Da nam otpustiš duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
Palim svijeću…

Ivan Tolj

Please wait...