Dani kruha i zahvalnosti – nekoliko digitalnih vježbi

Zanimljiva vježba na temu dani kruha i zahvalnosti pod nazivom “udari krticu”. Krtica je ono za što ne zahvaljujemo Gospodinu u danima kruha i zahvalnosti.
Vježba pronađi podudarnosti sa sličicama na temu Dani kruha i zahvalnosti.
Jednostavan kviz višestrukog izbora na temu Dani kruha i zahvalnosti za vjeronauk ali i nastavu Prirode i društva.
Zanimljiva vježba na temu dani kruha i zahvalnosti pod nazivom “pucanje balona”. U jureći vlak ubacujemo ono za što zahvaljujemo Gospodinu u danima kruha i zahvalnosti.
Please wait...