Peti anđeo – pps

Nakon stvaranja svijeta Bogu su prišla četiri anđela.
Prvi je pitao: Kako si to učinio?
Drugi je pitao: Zašto si to učinio? …