Zazivi Božanskom milosrđu

Zazivi Božanskom milosrđu

Božansko milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva,…. Uzdamo se u Te!

Božansko milosrđe, ti izrazu njegove najveće moći,…

Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,…

Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,…

Božansko milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svijet,…

Božansko milosrđe, koji nam daruješ besmrtan život,…

Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,…

Božansko milosrđe, koje nas oslobadaš od bijede grijeha,…

Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,…

Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz Rana Kristovih,…

Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca,…

Božansko milosrđe, koje si nam dalo presvetu Djevicu za Majku Milosrđa,…

Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,…

Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,…

Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore,…

Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva,..

Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,…

Božansko milosrđe, u obraćenju griješnika,…

Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete,…

Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima,…

Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,…

Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju,…

Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude,…

Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima,…

Božansko milosrđe, mire umirućih,…

Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,…

Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,…

Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,..

Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere,…

Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa,..

Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskom.

Pomolimo se: O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našem Isusu Kristu Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vijekova! Amen!

Please wait...