Sveci Katoličke crkve – on-line puzzle

Igre za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikama kršćanskih svetaca
Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše složili sliku.


MARGARETA UGARSKA SVETA – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom sv. MARGARETE UGARSKE. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Sveti Ivan Kristitelj – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzli sa slikom svetoga Ivana Krstitelja. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

SVETI PETAR APOSTOL – puzzle

Sveti Petar apostol – on line puzzle, igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzli sa slikom svetoga Petra apostola. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

SVETI BARTOLOMEJ (BARTUL) APOSTOL – on line puzzle

Slaganje puzzla sa slikom kipa sv. Bartola apostola iz bazilike sv. Ivana Lateranskog.
Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak.
Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

SVETI DONAT BISKUP – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla s freskom SVETOG DONATA iz Zadra. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom sv. Josipa i dječaka Isusa. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom sv. Josipa zaštitnika hrvatskog naroda. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Sveti Matej apostol i evanđelist – on-line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom svetoga Mateja apostola.
Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak.
Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

KARDINAL STEPINAC – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom KARDINALA STEPINCA. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom sv. Patrika. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Sv. Marija Magdalena – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom katedrale sv. Marije Magdalene.
Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak.
Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

GROB SVETOG MARTINA – on line puzzle Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom groba svetoga Martina u Toursu u Francuskoj. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Please wait...