Kruh s neba – recital za Dane kruha

DANI KRUHA – IGROKAZ KRUH S NEBA

Likovi:učiteljica i učenici

Scena: Završava sat u učionici. Zazvoni zvono. Učiteljica uzima dnevnik, a učenici je pozdravljaju ustajanjem.

 

UČITELJICA (oprašta se riječima):

Draga djeco, ljeto prošlo,

za učenje vrijeme došlo!

Cijeli sat ste dobri bili

pa ste odmor zaslužili.

U razredu ostanite

i jelom se okrijepite!

(Izlazi iz učionice. Djeca vade sendviče, svoje gablece i razmotavaju ih. Sjedaju i počinju jesti.)

 

MATEJ (zadovoljno ogleda svoj sendvič i govori):

Zna što volim moja mama…

Sendvič slastan kruh, salama!

Cijeli sat mi mirisao

i mira mi nije dao.

 

VESNA (radosno):

Svoj sendvič ću jesti ja,

al’ salama mi ne prija…

Sir i žemlja – što ćeš bolje?

Al’ ću biti dobre volje!

 

MIRNA (ozbiljno):

A meni je od sveg draži

ovaj svježi kruh od raži.

To je zdravo, baka kaže,

pekemzom ga slatkim maže.

 

LUKA (oponašajući mamu):

Zdrava hrana mnogo vrijedi,

zato samo zdravo jedi.

To su riječi moje mame

kad priprema jelo za me

i nabavlja zbog tog stalno

samo što je integralno

tamno, sjajno, reš pečeno,

sjemenkama ukrašeno.

 

IVA (objašnjava):

Ova kifla baš me snaži,

za tren oka glad ublaži!

 

VINKO (odlučno):

Sve priznajem, ali meni

Ništa draže od pereca!

Baš ih volim, a i kažu:

Od pereca rastu djeca!

 

MIRNA (oduševljeno):

Kako nam je ovdje krasno

Sve nam fino!

Sve nam slasno.

 

MARKO (zamišljeno):

Ne mislimo baš na muke

I marljive mnoge ruke:

Na ratara i mlinara,

Na trgovca i pekara…

 

IVA (odobravajući):

To što kažeš, baš je pravo!

Na sve misliš.

 

SVI (oduševljeno):

Bravo! Bravo!

 

MARKO (poučavajući):

Mnogo toga zrno prođe

prije nego do nas dođe.

Zato odmah, družba mala,

Recimo sad svakom hvala,

Tko god s kruhom veze ima.

 

SVI (opet oduševljeno):

Za kruh slastan hvala svima!

 

LUKA:

Cijelom svijetu drago jelo,

jača dušu, krijepi tijelo!

 

MATEJ (zamišljeno):

Al’ jedna me tajna muči…

Kateheta to nas uči:

da nam svima jako treba

i kruh koji dar je neba.

 

VESNA (upitna):

Ni meni još nije jasno,

premda zvuči baš mi krasno…

O kakvom se kruhu radi?

Tko nas to sa neba sladi?

 

VINKO (objašnjava):

Bog nam daje u tom daru,

u hostiju na oltaru,

Isusovo sveto tijelo,

za najslađe duši jelo.

 

MIRNA (dodaje):

Sretniji su svakom dani

kad tim Kruhom dušu hrani.

 

LUKA (oduševljeno):

Ljudski život više vrijedi

kad Isusa vjerno slijedi!

 

MATEJ (zaključuje):

Sad smo tijelo nahranili,

o hostiji naučili…

 

IVA (ubacuje mu se u riječ i glasno sve poziva):

Zapjevajmo još par nota

Kruhu s neba – izvoru života!

 

SVI (ustanu i pjevaju 1. kiticu pjesme Kruše života):

Kruše života, ljubavi vir

što dušam našim donosiš mir.

Ti snagu daješ na putu tom,

ti vodiš nas u Očev dom!

izvor: mak 2007.

Please wait...